indregard.no

Tag: utdanning

  10. januar 2014

  Tatt i juks

  Gudmund Hernes skriver på Morgenbladets bakside om de private skolene Kristin Clemet godkjente, en gros , etter valgnederlaget i 2005. De…

  25. april 2013

  Tilbake til KRL

  I 2006 ble Norge dømt i Strasbourg for brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen. Årsaken var faget Kristendom med religions- og…

  21. desember 2012

  Lite god oppførsel

  Jeg har skrevet en tekst til NRK Ytring i dag, om hvorfor det er noen prinsipielle problemer ved at skolen vurderer elevenes oppførsel .

  10. juni 2011

  Er ferien problemet?

  Aksel Braanen Sterri og Magnus Bergli Rasmussen argumenterte i gårsdagens Aftenposten med at den lange skoleferien har hovedskylden for…

  26. mai 2011

  For pen

  Via Sociological Images, her har vi dagens budskap: Assosiasjonen mellom sosialt mislykkethet og realfag er kanskje det største hinderet for…

  20. april 2011

  Minimal Brain Difference

  Helga Øvsthus Tønder skriver glimrende på Masterbloggen om hvordan kjønnsforskjellene i skolen forstørres og fortolkes inn i et diktert…

  28. februar 2011

  Den gode lærer

  Det er med en viss følelse av fare og frykt jeg står her i dag, for å snakke om Den Gode Lærer. Ikke frykt på grunn av at temaet er…

  9. mai 2010

  Tre notiser

  Her er tre blogginnlegg jeg ikke gadd å skrive helt ut. Dere får derfor bare konklusjonene. Med Sverige og Storbritannia som svært tydelige…

  2. februar 2010

  Ingen minstekrav

  Hun er atten år, jobber fulltid, og får tretten kroner timen. Ingenting ekstra for overtidsarbeid. Kontrakten kan ikke reforhandles, og det er ingen lønnsopprykk i vente. Tariffavtale og tarifflønn er fremmedord.

  13. desember 2007

  Det onde kinderegget

  Kontantstøtten, stønaden som på en og samme tid presterer å hindre likestilling, ^Kontantstøtten hindrer likestilling ved at den rasjonelle…