indregard.no

Bloggarkivet: side 30 av 45

  16. februar 2008

  Kringla heimsins

  Min oppvekst foregikk i en liten by i Nord-Norge. Ettersom Hjorthen har begynt å hente frem perler fra lokalavisa i Høljebyen, tenkte jeg…

  14. februar 2008

  Ideologisk blindhet

  En av de viktige lærepengene fra noen år på universitetet er at mennesker investerer i ideer . En annen grunnleggende idé – fra…

  14. februar 2008

  Forvaltning

  En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak når…

  1. februar 2008

  Mindretallshørselsvern

  Folk i Bodø og på Evenes gir blanke i sin egen hørsel så lenge de får beholde kampflyene. Det reiser i så fall noen interessante spørsmål…

  1. februar 2008

  Gymnaslærer Pedersen

  I dag så jeg for første gang filmen «Gymnaslærer Pedersen». Jeg skal ikke gi noen lang anmeldelse, men noen kommentarer må kunne anføres…

  27. januar 2008

  Pensjon

  Jeg har forsøkt å unngå å interessere meg for pensjonsreformen. Det er så mange rare tall og så mye tullete begrunnelser at man kan bli…

  25. januar 2008

  Dagens irritasjon

  Jeg møter stadig nye folk på jobben, fordi jeg jobber i en ganske stor organisasjon. Da skal man jo utveksle høflighetsfraser om vær og vind…

  24. januar 2008

  Thou maketh my day

  Høstlyset skinner ned på indregard.no etter å ha blitt nominert ^1 til «Takk for kva du gjev dagen min»-prisen. Prisen er egentlig en…

  21. januar 2008

  Klimaforlikets fremtid

  Det norske klimaforliket samler partiene til venstre for Fremskrittspartiet om CO₂-kutt-forpliktelser. Hvilke sjanser har vi for å nå målene…

  19. januar 2008

  Underlige slutninger

  Det er en merkelig farsott som går over debatter for tiden. Sekundærargumenter om rettigheter og prosedyre ser ut til å foretrekkes foran…

  18. januar 2008

  Anbefales

  Dagens anbefaling er nettegneserien indexed . Den består av underfundige menneskelige og politiske betraktninger – kommunisert som Venn…

  17. januar 2008

  Hjelpeløse tiltak

  Klimaforliket ser ut til å være en hjelpeløs skandale av et makkverk . Målsettingen om å redusere nasjonale utslipp med 2/3 innen 2020 er…

  17. januar 2008

  Klimaforlik eller klima for lik?

  Regjeringspartiene har kommet til enighet med opposisjonen på Stortinget om et klimaforlik. Spørsmålet er om innholdet resulterer i et…

  16. januar 2008

  Om å omtale Lommemannen

  Det har falt enkelte tungt for brystet at Lommemannens navn i en tid var mulig å lese som kommentar til denne bloggen. Jeg trenger…

  13. januar 2008

  Trafikk

  Esquils forsøkte å oppnå mer trafikk gjennom et prosjekt med 100-poster-på-en-måned . Jeg kan nå avsløre at det er betydelig mer effektivt å…

  11. januar 2008

  Lommemann-quiz

  Media vil ikke blåse opp navn eller bilde på Lommemannen, men det virker som om flere av dem er svært opptatt av at vi skal finne…

  11. januar 2008

  Når Vampus har rett

  12 . oktober 2006  slaktet VamPus (i hennes sideprosjekt Vampus’ linkverden) en spørreundersøkelse som konkluderte med at invasjonen i…

  9. januar 2008

  Blogglesing: en gullgruve

  I min analyse av 2008 redegjorde jeg for at Hillary Clinton kommer til å bli amerikansk president. For dere uinnvidde sjeler så det…

  3. januar 2008

  Yrkesdeltakelse

  Radiohode gir et tilsvar til Øystein Thøgersen og Karl Ove Aarbu, som i Dagbladet hevdet at dårligere velferdsgoder eller høyere skatt var…

  2. januar 2008

  Merkelig bevissthetsfilosofi

  I serien «Indregard.no skriver om akkurat det samme som Drusilla» har vi i dag kommet til Rune Vik-Hansens kronikk i Dagbladet 28. desember…

  2. januar 2008

  Registrering: et nødvendig onde

  Abortregisteret får en viss oppmerksomhet i dag . Liberaleren hevder at alle er mot dette registeret. Det stemmer ikke. Jeg er for. Norsk…

  1. januar 2008

  2008 i tall

  Orakelet (undertegnede) slår til med følgende observasjoner om det kommende året: Partienes oppslutning: I slutten av 2008 vil partiene ha…