indregard.no
Humor

Ordforklaring

Mens noen prøver å etablere standardforklaringer på begreper som innvandrer, etnisk nordmann, våre nye landsmenn, førstegenerasjonsnordmann osv., er det andre som innfører nye ord. Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Framstegspartiet, kom med gullkornet «etnisk innvandrer» på NRK Dagsnytt i dag. Noen mennesker er vel etnisk predisponert til å flytte over grenser.

I tillegg har vi begrepsforvirringen rundt Toril Fiskerstrand og andre som gjør tilsynelatende rasistiske ting, men ikke er rasister, Trygve Hegnar, politiet og ambulansetjenesten inkludert. Hva med å innføre det følgende meget dekkende begrep:

«En som ikke har noe mot svartinger fordi de er svartinger, men som likevel mistenkelig ofte påpeker utlendingers svakheter og mangler, og føler et markert behov for å understreke at de ikke er rasister til enhver tid, og som tilfeldigvis er ekstremt opptatt av kriminalitet og sosiale forhold på Grønland og Tøyen til tross for bosted i Bærum.»

Sånn for å gjøre det offentlige ordskiftet mer tydelig.