indregard.no
Politikk og samfunn

Norge innfører sanksjoner mot Iran

Via Depesjer blir man informert, denne gang om at Norge innfører sanksjoner mot Iran og grupperinger som har med atomprogrammet i Iran å gjøre. Det interessante med denne nyheten er først og fremst at den bare foreligger på fransk, takket være vår opplyste mediehverdag. (Den foreligger riktignok også hos UD, men du er ganske nørd hvis du abonnerer på deres nyheter).

Det er også litt interessant at Gahr Støre dermed (i følge iranske myndigheter via Iran Manifestation) gjør Norge til en av de første landene som innfører sanksjonene sikkerhetsrådet vedtok i resolusjon 1737. Utenriksminister Gahr Støre advarte nemlig mot at Sikkerhetsrådet forhastet seg ved å vedta slike sanksjoner, med den begrunnelse at konfliktnivået kunne øke og umuliggjøre dialog. Det har han fått rett i – klimaet mellom USA og Iran minner mest om krigsforberedelser.

Det er selvsagt fornuftig å følge opp resolusjonen, men jeg er altså litt overrasket over graden av ivrighet.