indregard.no

Tag: skole

  22. oktober 2014

  Verdens verdigste

  Jeg brukte plassen i Morgenbladet til å få ut litt frustrasjon over det kvasireligiøse, pompøse språket Dignity Day bruker om seg selv. Det…

  20. juni 2014

  Bryr seg mindre, skårer bedre?

  I Sverige har Pisa-debatten blomstret de siste dagene, grunnet en «avsløring» i Dagens nyheter : Svenske elever bryr seg minst om å…

  10. januar 2014

  Tatt i juks

  Gudmund Hernes skriver på Morgenbladets bakside om de private skolene Kristin Clemet godkjente, en gros , etter valgnederlaget i 2005. De…

  25. april 2013

  Tilbake til KRL

  I 2006 ble Norge dømt i Strasbourg for brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen. Årsaken var faget Kristendom med religions- og…

  21. desember 2012

  Lite god oppførsel

  Jeg har skrevet en tekst til NRK Ytring i dag, om hvorfor det er noen prinsipielle problemer ved at skolen vurderer elevenes oppførsel .

  14. desember 2012

  Mal for evidensbasert pressekonferanse

  (Kristin: Stryk første alternativ i parentesene ved dårlige resultater, og motsatt ved gode.) Norges fremtid sitter i dag bak skolepulter i…

  8. august 2012

  Myten om gymfaget

  Gymfaget er et stadig tilbakevendende tema. Det skyldes gjerne en bekymring om at barn i dag er særlig inaktive (noe som bare delvis er…

  28. september 2011

  Gjør leksene deres, politikere!

  Rød Ungdom får i disse dager mye kritikk for sin leksestreik. Rogalands Avis mener en politisk streik mot lekser er det samme som å…

  6. juli 2011

  Skole og resultater

  En diskusjon blir aldri særlig ryddig på Twitter, så jeg måtte løfte noe hit. Utgangspunktet var en utveksling mellom @sjetilv, @syltegeek…

  10. juni 2011

  Er ferien problemet?

  Aksel Braanen Sterri og Magnus Bergli Rasmussen argumenterte i gårsdagens Aftenposten med at den lange skoleferien har hovedskylden for…

  29. april 2011

  Legge til grunn

  I dag kom stortingsmeldinga om ungdomsskolen. Den er stort sett veldig bra, men noen av passasjene er frustrerende. Et eksempel er det som…

  26. april 2011

  Utbytte

  I femten år har elevbedrifter og ungdomsbedrifter vært buzzwords på konferanser om skole og utdanning. De som er engasjerte i dette, som…

  20. april 2011

  Minimal Brain Difference

  Helga Øvsthus Tønder skriver glimrende på Masterbloggen om hvordan kjønnsforskjellene i skolen forstørres og fortolkes inn i et diktert…

  25. mars 2011

  Personlig fornøyd

  Kristin Halvorsens tale til landsmøtet startet med hennes personlige dagboknotater fra fredag for to uker siden, 11. mars. Utsettelsen i…

  2. mars 2011

  Å forvirre med tall

  Det er snart kommunevalg, og da er det én type sak vi kan være trygge på å høre mye av i tiden fremover: «velferdstjeneste X er bedre i…

  28. februar 2011

  Den gode lærer

  Det er med en viss følelse av fare og frykt jeg står her i dag, for å snakke om Den Gode Lærer. Ikke frykt på grunn av at temaet er…

  8. april 2010

  Signaleffekt

  Leserinnlegg på trykk i Dagbladet 3. april. Det er signert med jobben min, men jeg kryssposter det her i og med at jeg privat er helt enig…

  10. mars 2010

  Arv, miljø og klasse: Vask gjerne opp

  Hjernevask aktualiserer temaer som burde være døde og begravde. Arv eller miljø, liksom? Jeg gleder meg til Hønevask , der vi endelig…

  24. august 2009

  Erna Solberg kan ikke lese forskning

  Erna Solberg kan ikke lese forskningsrapporter. Det er vanskelig å trekke noen annen konklusjon etter at hun har forsøkt å oppklare…

  11. juni 2009

  Skole med seierspall

  De fire-fem siste årene av mitt nå 26 år gamle liv har jeg fått en gnagende mistanke om at hjernen har passert middagshøyden. Jeg syns selv…

  17. januar 2009

  Vurdering, ideer, ideologier (nerdete)

  Jeg holdt foredrag i dag om et vurderingssystem for fremtidens skole. For en gangs skyld valgte jeg å skrive manus på hele greia (selv om…

  13. juni 2008

  Belønning og tilpasning

  Dette er opprinnelig en eksamensoppgave. Innledning Denne oppgaven vil drøfte to forklarings- og forbedringsmodeller for det som oppfattes…

  29. april 2008

  Godt forslag, FrP

  Noen FrP-representanter på Stortinget har foreslått å overlate ansvaret for kontrollen med elevenes arbeidsmiljø til Arbeidstilsynet…

  2. april 2008

  La barna stemme!

  Marianne Borgen fra Oslo SV og Toril Berge fra Oslo Venstre foreslår i et privat forslag å prøve ut 16-årig stemmerett for kommunevalget i…

  27. november 2007

  Like fint som å danse

  Morten Drægni lurer på hvor vi skal få all arbeidskrafta fra i fremtida. Det er et interessant spørsmål. Audun Lysbakken svarer med økt…

  12. november 2007

  Til Ole, 1C

  Hva er det du gjør? Forspiller du tiden? Gjør lekingen siden, du vet du hva du bør! Sitter du her uten plan for i morgen? Tenk så på sorgen…

  8. november 2007

  Analyse eller terapi?

  Skoleskytinger og andre tragedier fører til et sterkt behov for forklaringer . Men det er ofte uklart om disse forklaringene er ment…

  11. oktober 2007

  Baard H. Borge slår til mot «Hvite busser til Auschwitz» i Dagbladet: Nazismen er død i sin opprinnelige form. Nynazisme er noe annet; et…

  4. oktober 2007

  Clemets resultater

  To nye rapporter om skole stiller Kristin Clemets skoleprosjekt i et merkelig lys. Den tidligere undervisningsministeren (2001-200…

  27. september 2007

  Finland, Finland, Finland

  Jeg er på en kjapp visitt i Helsinki, for å være med på et seminar. Jeg har aldri vært her før, og siden dette tross alt er en blogg…

  29. august 2006

  Vel tilpass

  Snorre Valens glimrende blogg tar opp Unge Høyres skolepolitikk. Formen er dessverre mer lik skoledebatten ungdomspolitikerne har før valget…