indregard.no
Humor

Regjeringen Solberg

Mitt bidrag til å redde Venstre over sperregrensen.

Etter at Høyre og Fremskrittspartiet mandag oppnådde flertall i Stortingsvalget, har forhandlingene mellom Erna Solberg og Siv Jensen pågått for fullt. Men i dag kan vi avsløre Norges neste regjering.

Fremskrittspartiet fikk 23 mandater, mens Høyre fikk 62. Det første som ble forhandlet frem, var fordelingen av antall statsråder. I tråd med mandatfordelingen fikk Frp 6, og Høyre 11. Tre av dagens 20 statsrådposter forsvinner: utvikling, miljøvern og Schjøtt-Pedersen.

For Høyre, med Ernas merknader.

 • Statsminister Erna Solberg, Hordaland.
  Selvsagt.
 • Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, Oslo.
  Fordi hun har slavet fire år i utenrikskomiteen, og fordi Ivar Kristiansen er for mannlig og for perifer.
 • Forsvarsminister Jan Tore Sanner, Akershus.
  Fordi Siv er finansminister.
 • Utdannelsesminister Torger Ødegaard, Oslo.
  Fordi Oslo is not big enough for radikal NPM.
 • Nærings- og handelsminister Torbjørn Røe Isaksen, Telemark.
  Fordi her trengs en spesialist på «think and talk, do not act».
 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie, Rogaland.
  Fordi har du hørt stemmen hans, eller? Omsorg på boks.
 • Barne- og familieminister Linda C. Hofstad-Helleland, Sør-Trøndelag.
  Fordi trønderne ville gått bananas uten en post i regjeringen.
 • Arbeidsminister Ingjerd Schou, Østfold.
  Fordi det samme gjelder østfoldingene.
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Elisabeth Aspaker, Troms.
  Fordi… nordlendingene.
 • Fiskeriminister En Eller Annen Dame, Helst Same, Fra Nord Ingen Har Hørt Om, Finnmark/Troms.
  Fordi det er tradisjon. Og dame fordi Høyre må ha flertall damer da det ikke finnes noen i Frp utenom Siv.
 • Kommunal- og regionalminister Julie Brodtkorb eller Kristin Krohn Devold, Møre og Romsdal.
  Fordi nordvestlandet krever sitt, og fordi distriktene alltid må ha kommunalministeren, og fordi kjønnsbalanse.

For Fremskrittspartiet, med Ernas sarkastiske kommentarer:

 • Finansminister Siv Jensen, Frp, Oslo.
  Fordi det tilsynelatende er et viktig sted å være. Og fordi vi nektet dem utenriks og helse.
 • Justis- og beredskapsminister Per Sandberg, Frp, Nord-Trøndelag.
  Fordi det vi trenger mest av alt nå, er jus rett fra levra.
 • Olje-, energi- og miljøvernminister Ketil Solvik-Olsen, Frp, Rogaland.
  Fordi han kan snakke slik vi andre politikere gjør, og olje + rogaland = sant.
 • Landbruksminister Torgeir Trældal, Frp, Nordland.
  Fordi ingen helt vet hvem han er, men han har visstnok meninger om landbruk, i motsetning til alle oss andre.
 • Kulturminister Christian Tybring-Gjedde, Frp, Oslo.
  Fordi han er min kulturminister. Neida. Joda. Neida.
 • Samferdselsminister Bård Hoksrud, Vestfold.
  Fordi.. Sukk. Jeg gir opp.

Sammensetningen av statssekretærer og politiske rådgivere avventes forøvrig med stor spenning.