indregard.no
Fra en demonstrasjon i Paris, 2008Av: Philippe Leroyer. Lenke til original
Humor

Ateisme med religionsorientering

Vi i det ateistiske folkepartiet har løsningen på hvordan vi får de ulike religionene til å leve lykkelig sammen i Norge. Vi vil erstatte det nøytrale faget «religion, livssyn og etikk» med et mer målrettet fag – «ateisme med religionsorientering».

Det skal inneholde minst 50 % informasjon om ateismen, og gjennomgå hvordan vår ateistiske, sekularistiske og humanistiske har formet landet, vår arv og kultur, og fortelle historien om hvordan Norge ble avkristnet.

Faget skal selvsagt ikke forkynne ateisme. Men vi mener det er særdeles viktig at minst halvparten av faget handler om ateismen. Det er umulig å forstå Norge og den norske hverdagen uten å forstå hvordan ateismen har formet samfunnets insitusjoner og den norske folkesjela.

Særlig i møte med det flerkulturelle samfunnet er det avgjørende at norske ungdommer kan mye om ateismen. Ateismen er under press fra kristne og muslimske innvandrere. Det er mange som tar vår ateistiske og sekulære arv for gitt. Vi tror en økt, obligatorisk opplæring i ateismens prinsipper og verdigrunnlag er nødvendig for å møte dette.

Noen religiøse foreldre har reagert på at skolen med dette skal lære elevene å være ateister. Det skal vi selvsagt ikke. Den tunge vektleggingen av ateisme foran religionene skyldes utelukkende at vi mener ateisme gir en bedre plattform for å forstå samfunn, historie, kultur, arv, tradisjon, nasjon, fysikk, filosofi og etikk enn de andre. Det skyldes igjen bare tilfeldige, historiske sammentreff. Ingen må tro at vi her prøver å pådytte noen ateisme. Å nei! Vi er bare en gruppe ateister som tilfeldigvis opplever ateismen som viktigst og best.

krf krl rle satire relgiionsfrihet