indregard.no
Politikk og samfunn

For mye Møllers tran

Møllers tran er sikkert bra for kroppen. Det inneholder blant annet en rekke vitaminer, i tillegg til Omega-3-fettsyrer. For oss som har fått barn bør det derimot vekke en viss skepsis når helsesøstrene i første samtale pusher en flaske Møllers tran på deg og hevder at tran er veldig viktig for utvikling av intelligens.

Hvilken studie finnes så på dette? For det første finnes det en rekke skandaliserte studier, sponset av industrien selv. Disse gidder jeg ikke å omtale. Jeg bruker i stedet den eneste studien Møllers selv oppgir for dette funnet: En studie fra Universitetet i Oslo.

Her er fireåringer testet. Det er totalt 41 barn som har tatt tran og 35 som fikk en annen olje i stedet. Studien hevder at den er randomisert og dobbeltblindet, så jeg stoler på det. Det er derimot to problemer: Av den totale populasjonen på over 300 møtte til slutt bare 90 opp på intelligenstest. Det er vesentlige grunner til å tro at disse stikker seg ut. Foreldre som syns barna sine sliter litt med intelligensgreier er naturligvis mer bekymra for barna enn andre, og faller lettere ut. Det andre problemet er at tran lukter noe inn i helvete, slik at studien på ingen måte er dobbeltblindet. Den er blindet fra forskerens side, men testsubjektene er svært klare over om de mottar tran eller maisolje. Dette kan påvirke forberedelsene til testingen.

Men det var det minste problemet. Det største problemet er at studien ikke finner noen signifikant forskjell på tre av fire hjernekapasiteter som testes. Den fjerde finner de noe som er signifikant på 95 % nivå med en hårsbredd.  Det er den såkalte «Mental processing», der tranfolket fikk 106 IQ-poeng og maisfolket fikk 102. En bitteliten forskjell, tatt i betraktning at denne studien ikke er dobbeltblindet.

Det er skremmende, rett og slett, at dette har blitt til en klar oppfatning blant norsk helsepersonell om at det er «bevist» at tran er bra for intelligensen og at man nesten bør få dårlig samvittighet hvis barnet ikke får en daglig dose med kokte innvoller av torsk.

Studien:

http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/111/1/e39

forskning helse tran IQ