indregard.no
Politikk og samfunn

Celulitt: En konkurrent til Celius?

Som mine faste lesere har fått med seg, har jeg utviklet en interesse for valgberegninger i det siste. Men selv om algoritmen bak fordeling av mandater er offentlig tilgjengelig, er det ikke enkelt å oversette dette direkte til en fordeling av mandater. Hva gjør man da? Man kan bruke Celius. Det er dyrt, men veldig bra (visstnok). Eller man kan skrive sitt eget.

Mitt eget heter Celulitt (til Celius’ ære). Det tar en inputfil i YAML-format med stemmetall for partier i valgdistrikter, og beregner deretter mandatfordelingen totalt og per valgdistrikt. I tillegg får du opp en oversikt som viser hvem som var nærmest å komme inn i hvert fylke, målt i antall stemmer.

Celulitt finnes på Github.

En bonus-effekt er et script som laster ned valgresultatene fra valg.no.

Det hadde vært utrolig fint hvis andre ville videreutvikle med nye rapporter og verktøy. Et smart verktøy ville være et lite valgmodifiseringsverktøy som kunne automatisk justere valgresultatene; f.eks. for å få Venstre opp til 4 prosent ved å legge til et antall stemmer i hvert distrikt som er proporsjonalt med antall stemmer Venstre fikk i distriktet.

Alle ønsker om forbedringer etc. bør ideelt legges inn i Github’s issue tracker.