indregard.no
Politikk og samfunn

Anekdotisk evidens

I Dagsavisen i dag (ikke på nett) kan vi lese at EUs ambassadør til Norge, Percy Westerlund, kritisere Stein Ørnhøis måte å kritisere valget til europaparlamentet. Westerlunds anliggende er å argumentere for at den lave valgoppslutningen på ingen måte er en reaksjon på at folk flest i Europa er skeptisk innstilt til å bli styrt av en europeisk elite. Her er et av de hardtslående argumentene hans:

Dessverre er det nok helt enkelt slik at mange EU-innbyggere som er for EU ikke tar seg bryet med å stemme i parlamentsvalget. Jeg kjenner mange som hører til den kategorien.

Vi tar innvendingene punktvis:

  • Anekdotisk evidens. Say no more.
  • Du er en del av eliten, Percy. Din bekjentskapskrets er neppe representativ for noe annet enn den diplomatiske elite. Anekdotisk evidens fra en som neppe har særlig mye kontakt med den gruppa evidensen visstnok skal beskrive er ekstraordinært unyttig.
  • Selv om det skulle være slik at mange går inne og er «for EU» (og den forenklingen er virkelig problematisk i seg selv), men likevel ikke stemmer, kan det også tenkes at mange som er «mot EU» som stemmer. Eksempelvis tyder en del av valgresultatene på det, all den tid EU-kritiske partier har blitt valgt inn i europaparlamentet.
  • Det er heller ikke noe irrasjonelt standpunkt å være mot elitestyring, men likevel stemme i parlamentsvalget. Det avhenger av hva du vurderer som det verste ondet: å bli elitestyrt av et sterkt parlament eller elitestyrt av en sterk kommisjon.

Nå gjør Westerlund andre og bedre argumenter, bl.a. at valgdeltakelsen i Sverige økte med 7 prosent. Det var riktignok bare ungdom som stemte på Piratpartiet, men hey! er man EU-ambassadør, så tar man det man får. Da sier man i stedet at «Sverige har hatt en god og europeisk valgdebatt, hvilket også førte til en økning i valgdeltakelsen på sju prosent».

Det beste argumentet Westerlund gir, er at EU har vært en viktig pådriver for demokrati i Europa, og dermed ikke kan utgjøre en trussel mot demokratiet i Europa. Nå var det vel elitestyrt demokrati Ørnhøi var redd for, men la gå. Vi skal gi Westerlund den: det er høyst usannsynlig at EU vil omformes til en fascistisk europaregjering. Så nå regner jeg med at alle kommer til å løpe og stemme på parlamentsvalget, når den trusselen er ryddet av veien.