indregard.no
Saueflokk. Originalens tittel: «Expectatión»Av: Miguel Ángel Álvarez Gómez. Lenke til original
Politikk og samfunn, Toppsaker

Kunnskapshull

Demokrati er visstnok et forferdelig system, bare at det er bedre enn alle andre. En ny undersøkelse fra Intercollegiate Studies Institute viser at amerikanske folkevalgte skårer vesentlig dårligere enn befolkningen ellers på en kunnskapstest om det politiske system og politisk, amerikansk historie. Befolkningen skåret 49 % riktig, mens de folkevalgte skåret 44 %.

Du kan ta testen på ISIs nettsider. Til sammenligning skåret jeg, som altså ikke er amerikansk, 85 % riktig.

Jeg har personlig innvendinger mot økonomispørsmålene. Med noen studiepoeng makroøkonomi er det ganske lett å svare riktig, men det er ikke dermed sagt at påstanden er riktig. Derfor blir det for eksempel åpenbart forvirrende for folk å svare på hva som skjer ved internasjonal handel og spesialisering. Det «riktige» alternativet er at landet blir mer produktivt, men dette er ikke i tråd med den empirien folk sitter på i dag. Hvis de har fulgt med på de siste tiårenes liberaliseringsprosjekter i Argentina, Chile, deler av Øst-Europa, Russland og mange afrikanske land er det langt fra idiotisk (men likevel galt) å svare at det fører til «lavere levestandard». På dette spørsmålet er det faktisk langt fra umulig å argumentere for at alle alternativene er gale.

Feil trår de også på spørsmålet om hva en regjering bør gjøre i møte med en resesjon. Her er valgmulighetene kombinasjoner av lavere/høyere skatter og lavere/høyere offentlig forbruk. Det «riktige» svaret er lavere skatter + høyere forbruk, men som jeg tidligere har argumentert for er det gode keynesianske argumenter for å øke skattene, slik at man kan øke det offentlige forbruket enda mer. Det vil avhenge av situasjonen hva som er best. Å gi skatteletter i en situasjon der folk bare putter de ekstra pengene i madrassen er slett ikke gunstig i en resesjon.

Hadde det enda vært bare på disse økonomispørsmålene at de folkevalgte gjør det dårlig! Det er dessverre på politisk historie de er mest på tulletur:

TemaBefolkningPolitikereGap
1. U.S.—Soviet Tension in 196270.09%56.51%-13.58%
2. Declaration of Independence83.0969.78-13.31
3. Sputnik74.162.82-11.28
4. Definition of Free Enterprise41.4532.08-9.37
5. M. L. King's "I Have a Dream"80.571.5-9

Det er selvsagt Fryktelig Skremmende og En Trussel Mot Demokratiet at folk er såpass svake på slike ting. At de velger folkevalgte som er omtrent like svake er i den sammenheng noe man bare må regne med.

Via Marginal Revolution.