indregard.no
Politikk og samfunn

Too cool for yule

Dette er faktisk hysterisk morsom lesning. En viss JKL på Kristenblogg har satt i gang en debatt om hvorvidt jul virkelig er en kristen høytid. For oss som er vokst opp i humanetisk ånd er jo mange av argumentene kjent: den «kristne» juletradisjonen er i virkeligheten en overtagelse av tidligere fester tilknyttet vintersolverv. Juletreet er strengt tatt en egyptisk tradisjon. Den kristne glorien er egentlig Ras. Og det viktigste for denne morsomme karakteren: Jesusbarnet ble ikke født på julaften! Å, pine!

Etter hans mening er det katolikkene som har gjort sammenblandingen, og fylt opp den rene kristendommen med denne «renspikkede hedenskapen». Og som han sier:

For meg handler det om reformasjon: Å gå tilbake til urkristendommen. Det burde være enhver protestants målsetting for liv og lære. Vi ønsker vel å få del i den kjærlighet og salvelse og tro som preget de første kristne? Da må vi tilbake til den rene, uforfalskede troen som ble overlevert en gang for alle på apostlenes tid.

Det forbauser meg ofte at folk som er så inne i bibelen vet så lite om den. For eksempel at apostlene ikke faktisk drev noen «kristendom», men at dette begrepet ble oppfunnet senere. Og for eksempel at de aller fleste historiene i Bibelen – både om jul, Jesu liv og andre ting – helt åpenbart er kristentilpassede versjoner av historier som finnes i de fleste kulturer i området rundt.

Hva skal kristenfolket ta bort, for å stå igjen med «urkristendommen»? Bønn, begravelse, den gylne middelvei, engler, konfirmasjon, jul, påske, glorier, gjenoppstående frelsere, vann til vin, mette mange med en fisk og noe brød er bare noen eksempler som jeg kommer på (og jeg kan ingenting om dette!).

Og vet han ikke en gang at apostlene aldri overleverte noen enkel, enhetlig «tro»?

Det vi i dag kaller kristendom – til og med det vi kaller protestantisme – er en historisk syntese av en rekke ulike menneskers tanker, aspirasjoner og maktbehov. Paulus får ofte æren for å stifte den kristendommen vi lever etter i dag, men mange andre, lignende sekter bredte seg utover i Jesu kjølvann. Hvilken av disse er urkristendommen?

Realiteten er at kristendommen er en historisk konstruksjon, like preget av andre (hedenske) kulturer som alt annet vi anser som «rent» og «vårt». Tar du det ut av kristendommen, er det ingenting igjen. Jesus står på kjempers skuldre.

historie kristendom jul