indregard.no
Blogging og medier

Mitt år

Jeg er ikke mindre selvopptatt enn at jeg her presenterer en 2007-revy for denne bloggen. Men ikke nok med selvopptattheten – jeg er i tillegg lite kreativ. Derfor følger jeg blindt Esquils system med å trekke frem et sitat per måned.

Januar

I januar fyller jeg 24. Alderen tynger, og bloggen lider. I tillegg var internettlinja nede. Da var det kanskje naturlig å kjøre safe med litt USA-bashing:

«USA har for eksempel et bedre fungerende marked, uten at det har gjort dem verken friskere, bedre utdannet eller mer moralske enn resten av den industrialiserte verden.»

Februar

Først 19. februar er nettlinja oppe i den nye leiligheten, og bloggen kan starte opp igjen. Når jeg ser tilbake på arkivene, ser jeg at februar var en måned der jeg eksperimenterte mer med formen. Jeg ble også spaltist på nylig avdøde Depesjer (som nå er blitt til iNorden).

«De økonomiske tyngdelovene Chávez forsøker å omgå er dessverre ikke mulig å omgå. Innerst inne fører stor økonomisk vekst til stor inflasjon.»

Mars

En god måned for blogging. Det er midt i studiehalvåret: ingen eksamener og ingen gode grunner til å være på forelesning. I ettertid er jeg derfor litt skuffet over antallet poster.

«Det spørs om politisk styring av renta er nødvendig for å kunne innbefatte alle de normative vurderingene og prioriteringene rentesatsen innebærer. Økonomene vil selvsagt steile, men all den tid teoriene deres har tatt såpass feil som de har gjort, må de bare holde kjeft.»

April

Jeg velger meg april som årets beste bloggmåned for min del. Masse oppdateringer og mye med god kvalitet. Jeg begynte også med flere grafer og tallsammenstillinger.

«Se nøye på grafen under. Den forteller at sannsynligheten for å få barnehageplass i en rik bydel er opptil dobbelt så stor som i en fattig bydel.»

Mai

Mai ble også en god måned, til tross for – eller kanskje på grunn av – eksamen. Jeg gjøv løs på Civitas husfilosof Lars Fr. Svendsen og anklaget FrP for å være for lite liberalistiske. Jeg forsvarte Kristian Valen mot offentliggjøring av hans navn, samtidig som jeg navnga politimannen i Obiora-saken. Det verste av alt er at jeg fortsatt står inne for det!

«Jeg tror sannelig det er på tide å kaste seg på eldreomsorgsbransjen. Det må da være enkelt å konkurrere på kvalitet - så lenge kommunen betaler?»

Juni

\1. juni begynte jeg i ny jobb, og det viste seg at jobb i Staten ikke er så avslappende som folk vil ha det til. Det settes blant annet ikke av tid til å skrive på bloggen. Men bloggen fikk nytt design (det gjeldende), og ble generelt lagt mer merke til.

«Hvis sånne danseband og trekkspillmusikk er så populært blant de brede lag i folket, er det vel neppe på grunn av at den har blitt undertrykt.»

Juli

Med sommerferie kommer litt bedre tid – skulle man tro. Men når sommerferien tilbringes fjernt fra Internett, blir det verre. Men det skjedde mange viktige ting, blant annet døde en soldat i Afghanistan:

Til sist ønsker jeg å sidestille min sorg over denne døde soldaten med min sorg for soldater på den andre siden i denne krigen med tilsvarende edle motiver og overbevisninger for sin deltakelse i krigen. Det kan hende at det ikke er noen - de fleste ideologisk bevisste Talibanere ville ikke falle inn i denne kategorien - men jeg har mine mistanker om at de finnes.

August

I august begynte jeg å jobbe igjen, men jeg klarte å holde oppe dampen. Det nærmet seg valg, og valgstoffet ble viktigere og viktigere. Samtidig var Oslo-været forferdelig.

Vi får stadig vite mer om hvordan de aller rikeste tenker, og det har i alle fall bidratt til å avlive myten om at IQ og inntekt på noen måte er korrelert.

September

September kom med valg, og skuffelse for undertegnede. Etter valget ble tematikken mer springende fra sak til sak. Diskusjonen om menns rolle i forhold til voldtekter dukket opp igjen, men jeg mener at det fortsatt er mer igjen å diskutere på denne fronten.

Vi kan ikke –- av rene etiske hensyn –- velge å være litt mer rasister for å unngå at folkedypet blir provosert.

Man får vel si at noen har gjort det likevel, av rene taktiske hensyn.

Oktober

Oslovannet rammes av Fabian Stangs bakterieflora, og denne bloggen graver frem obskure detaljer i valgloven som kunne ført til loddtrekning i ordførerspørsmålet.

Jeg er en varm tilhenger av offentlighet knyttet til personlige finanser hos opinionsdannere. Det er en naturlig konsekvens av den formative effekten klasse og egeninteresser har på politiske analyser. Her er derfor en liste over ganske kjente bloggere og deres inntekter i 2006, mvh. skatteetaten.

November

Eksamenstida slår inn igjen, og da skriver jeg om økonomi (det er en klar trend). Imidlertid ble jeg også nominert til Tordenbloggen (gikk ut i runde 2), så det er kanskje en viss etterspørsel etter heavy makrostoff? Samtidig slo Terra-skandalen ned i min hjemkommune Narvik, og det ga jo god inspirasjon.

Og boikott Nidar. Spis heller Freia. Eller enda bedre: spis litt mindre sjokolade. Du blir feit av det.

Desember

Denne måneden har ikke vært en god bloggemåned. Julestria har innhentet meg også, og etter denne juleferien kjenner jeg meg først og fremst sliten. Det er ikke bra, og det vises godt på bloggen. Så med det er det vel på sin plass å håpe på et enda bedre 2008!

Kontantstøtten, stønaden som på en og samme tid presterer å hindre likestilling, stimulere den svarte økonomien, vanskeliggjøre integrering, redusere arbeidsstokken og holde spesielt utsatte barn borte fra hjelpetiltakene, er nå i ferd med å bli en eksportartikkel.

Æsj, Audun Lysbakkens revy er mye bedre enn min.

navlebeskuing