indregard.no
Politikk og samfunn

Massemedia vs. barnas fremtid

Barnevernet er under hardt press. En aksjonsgruppe på nettet har begynt å legge ut lister over offentlig ansatte som de mener lider «stormannsgalskap, narsissisme, psykopati eller annen galskap» fordi de «søker makt over andre». Det dreier seg om psykologer og barnevernsfaglige sakkyndige.

Les min spalte på Depesjer.