indregard.no
Politikk og samfunn

FrPs klimapakke

Indregard.no kan i dag, som første medium i landet, avsløre innholdet i FrPs nye klimapakke. Dette kommer frem i utdrag fra et dokument indregard.no har fått tak i. Dog vil vi understreke at vi ikke har forbrutt oss mot PFUsSe og Hørs «Vær varplagsom-plakat». Som en ekstra bonus har vi fått tak i en utgave av dokumentet der «spor endringer»-funksjonen er skrudd på, slik at vi får innsyn i hva Siv Jensen personlig har endret. Strøkne ord er markert med overstrykning, mens ord Siv har satt inn har fet skrift.

FrP ønsker å utvide perspektivene i den norske klimadebatten. Vi skal ikke bare sette oss inn i modellene og analysene til tusenvis av forskere i FNs klimapanel, men også høre på de som ikke fikk være med i panelet. Skeptisisme er en sentral del av FrPs politikk. Å faktisk konkludere og innføre tiltak ville utsette partiet for unødvendig mye slitasje i det tiltakene kan evalueres. Partiet vil stå langt friere til å vinne stemmer ved å kritisere alle som tok feilfinne konstruktive løsninger på aktuelle problemer.

FrP anerkjenner at mennesket potensielt er i stand til, gitt en svært hypotetisk situasjon, å påvirke verden på visse måter. Hvorvidt dette gjelder klima, vil ikke ovennevnte forskere kunne gi et svar på inntil en fungerende alternativ verden er bygd. På den måten kan vi sammenligne vår verden med en tenkt verden uten utslipp. FrP kan ikke forstå hvorfor vi ikke kan bruke oljepenger på å bygge en ny verden. Det vil jo ikke føre til press på norsk økonomi, all den tid pengene brukes i utlandetverdensrommet.

FrP er villig til å iverksette alle tiltak som reduserer utslipp av CO2, såfremt nevnte tiltak ikke har noen negative konsekvenser for noen som kunne tenkes å stemme FrPfolk flest.

Ettersom Norge står for magre 0,2 % av verdens utslipp, mener FrP (i tråd med forrige punkt) at det er viktigere å drive et internasjonalt press for at gulingene forblir fattigede raskt voksende asiatiske økonomiene ikke forurenser så mye enn å ta fra stakkars nordmenn deres oppvarmede oppkjørsler, ekstrabiler og boblebassengvelfortjente og ringe goder.

FrP har en svært sunn skepsis til forskningsresultater. Vi er derfor skeptisk til hvordan man måler global oppvarming. Etter vårt syn er den enkle målingen med gjennomsnitt per år full av feilkilder. Metodene kan enkelt påvirkes ved å f.eks. puste på termometrene eller sette varmovner i nærheten. De tre forskerne vi ønsker å basere vår politikk på, er derimot ufeilbarligetroverdige. Dette bekreftes blant annet av at deres oppdragsgivere, Conoco Phillips og Exxon, har brukt så mye penger på rapportene deres. Disse selskapene har blitt store fordi de satser på kvalitet, og ville derfor aldri funnet på å betale millioner for en rapport som fremhever deres egen rolle som miljøverstingerinneholder feil.