indregard.no
Politikk og samfunn

Har innvandrene skylda?

I min forrige artikkel om kriminalitet i Europa gjorde jeg forhåpentligvis kål på en del fordommer om kriminalitet. En av de irriterende rasistene som driver med kommentering i form av sitater mente tydeligvis at forklaringsnøkkelen er innvandrere.

Som den ærlige bloggeren jeg er, tenkte jeg det var best å se på det også. Konklusjonen, grovt sett, er at de tallene jeg har sett ikke gir noen støtte til dette synet. Fordi innvandrerbefolkningene er så små, kan de ikke utgjøre noen viktig forklaring av innvandrerbefolkningene generelt.

Hvis vi for eksempel setter antallet personer som har blitt ofre for kriminelle handlinger opp mot andelen utenlandskfødte i et land, får vi bare en meget svak positiv sammenheng, så liten at den kan skyldes tilfeldigheter. I følge denne analysen kan 13 % av variasjonen i kriminalitet i EU forklares ved hjelp av variasjon i antall innvandrere. Se plottet under. Grafen trekkes i stor grad opp av Estland og Irland, som først og fremst kjennetegnes av store folkegrupper fra nabolandene, ikke ved ikke-vestlig innvandring. Tar vi bort disse to landene, finnes det ingen sammenheng mellom antall innvandrere og kriminalitetsraten (R2 er 0.0 - korrelasjonskoeffesienten R er 0.1).Tallene er hentet fra Muenz: «Europe: Population and Migration in 2005», tilgjengelig fra migrationinformation.org.

Punktdiagram med aksene "Andel innvandrere" og "Offer for kriminalitet siste år"
Data: Innvandrerandel og kriminalitet, kilde: Muenz, Europe: Population and Migration in 2005

Legg også merke til at flere store og viktige land (for eksempel Storbritannia og Polen) har små innvandrerbefolkninger og skyhøy kriminalitet.

Når innvandrerbefolkningen i Norge sammenlignes med en konstruert befolkning av norsk-norskinger med samme utdanningsnivå, arbeidssituasjon og økonomiske situasjon, er befolkningene omtrent like kriminelle. Innvandringsbefolkningen har en viss høyere sannsynlighet, men den er minimal.