indregard.no
Politikk og samfunn

Care for yourself

Petter Eide har skiftet beite, og til min overraskelse jobber han nå for Care Norge. Care er, sammen med Plan Norge, blant de bistandsorganisasjonene jeg har minst til over for. Bistanden er kortsiktig, reklamen er aggressiv og sosialpornografisk og gateselgerne er - vel - like irriterende som de andre gateselgerne.

Men tilbake til Petter Eide. Han mener at SVere som er mot økte styrkebidrag til Afghanistan har misforstått, fordi økt militært nærvær er nødvendig for å sikre landet. Her har Eide misforstått på to måter:

  • Det er ingen nødvendig sammenheng mellom at militært nærvær er nødvendig og at Norge skal sende soldater. Det er mange steder militært nærvær er nødvendig, og det er fullt mulig å vurdere det dithen at Norge heller bør støtte innsatsstyrker med blå hjelm i Darfur.
  • SVere (og spesielt RVere) er kritisk til å støtte invasjonsstyrken i Afghanistan fordi den er folkerettslig tvilsomDet fortjener en fotnote. ISAF-styrken har naturligvis de nødvendige mandatene den trenger. Problemet er styrkens nære relasjoner til Enduring Freedom og USAs coalition of the willing. Se også min tidligere post om temaet. og fordi det ikke er så åpenbart at nettoeffekten av det militære nærværet i Afghanistan er positiv. Årsaken til dette er at NATO driver et løpeguttarbeid for USA i Afghanistan, og de amerikanske soldatene blir satt i aksjon i nye kriger så fort de kan erstattes.

Det er nok ikke mange i SV som mener at Afghanistan blir mindre trygt på grunn av norske styrkebidrag. Det er imidlertid grunn til å hevde at Afghanistan har blitt mindre trygt på grunn av denne krigen i sin helhet, og det er også grunn til å tvile på at lokalbefolkningen generelt og kvinner spesielt har fått vesentlig bedre liv. De langsiktige konsekvensene av å undergrave folkeretten griper også inn i dette.

Konklusjonen er at USA og deres koallisjoner må løse situasjonen selv. USAs og NATOs maktbruk er ingen varig løsning på sikkerhets- og ustabilitetsproblemene i denne regionen. Motstanden mot Vesten, og da særlig USA, spinnes blant annet på Vestens store militære engasjementer i folkerettens gråsone. På lang sikt kan ikke utviklingen fortsette, men Norges bidrag til Afghanistankrigen kan komme til å støtte opp rundt den.