indregard.no

Tag: valgordning

    2. mars 2015

    Hver mann, 0.7 stemmer ± 0.7

    Figuren under viser oppslutningen om de ni største partiene i Norge per 2 . mars, slik den ble målt av Ipsos MMI for Dagbladet i forrige…