indregard.no

Tag: pris

  21. desember 2010

  P(r)is(s)

  Du lever i et kapitalistisk land, og priser deg lykkelig for å slippe begrensninger på hvor mye CO₂ du får lov å slippe ut, du har bare…

  26. mai 2008

  Tunfiskpriser

  Som en oppfølging av mine bloggeskapader knyttet til lønns - og pris markedet, har jeg et spørsmål til mine lesere – jeg kan jo ikke drive…

  18. april 2008

  Tanker om pris

  Jeg har tidligere argumentert for at samfunnet bør omfordele eierskap til bedriftene, men beholde lønns- og prismarkedet. Etter hvert blir…