indregard.no

Tag: markedsøkonomi

    18. april 2008

    Tanker om pris

    Jeg har tidligere argumentert for at samfunnet bør omfordele eierskap til bedriftene, men beholde lønns- og prismarkedet. Etter hvert blir…