indregard.no

Tag: likestilling

  15. april 2013

  Ja til kvinnelig verneplikt!

  Spørsmålet om verneplikt har fire ulike utfall. Vi kan ha mannlig verneplikt, ingen verneplikt eller verneplikt for alle. Disse tre er…

  16. november 2010

  Mer enn kjønnskamp

  Likestillingskampen har, i Norge, brutt mer og mer ned til et forferdelig «verdispørsmål». For størsteparten av verden er det først og…

  3. august 2009

  Hva likestilling betyr

  Dette tiåret har, blant annet, markert at toppunktet for frigjørende og likestillende holdninger ble nådd. Det måtte på sett og vis komme…

  13. desember 2007

  Det onde kinderegget

  Kontantstøtten, stønaden som på en og samme tid presterer å hindre likestilling, ^Kontantstøtten hindrer likestilling ved at den rasjonelle…

  27. november 2007

  Like fint som å danse

  Morten Drægni lurer på hvor vi skal få all arbeidskrafta fra i fremtida. Det er et interessant spørsmål. Audun Lysbakken svarer med økt…