indregard.no

Tag: innovasjon

    23. november 2007

    Næringsdrivende og velferd: min teori

    Jeg har sammen med Ali Esbati havnet i en liten kryssild fra desperate liberalister. Vi viser til at velstanden er lavere i land som…