indregard.no

Tag: diktatur

  19. november 2007

  Sannhet

  To forskere har analysert studier av sammenhengen mellom styringsform og økonomisk vekst . Før 1982 viste ingen studier at demokrati…

  7. november 2007

  Dyrets ord

  Det går en blodrød tråd gjennom historien: når makthavere mobiliserer sine undersåtter til kamp, er virkemidlene forenkling og fordømming…