indregard.no

Tag: borgerlighet

    6. januar 2009

    Hvordan borgerlighet virker

    Nå har jeg fått illustrert bedre hvordan mekanismene mellom å bli voksen og å bli mer opptatt av seg selv faktisk fungerer. Den 10. desember…