indregard.no

Kontakt meg

Dette nettstedet er eid og drevet av Sigve Indregard. Har du lyst å komme i kontakt med meg? Det kan ordnes. Bare fyll inn dette skjemaet:

I tillegg til å lage nettsteder som dette, har jeg vært journalist i Morgenbladet, elev- og lærlingombud i Oslo, medlem av den offentlige utredningen om fremtidens skole («Ludvigsen-utvalget», 2013-2015) og redaktør for  Motgift. Akademisk respons på den nye høyreekstremismen  (Flamme og Manifest forlag, 2012).

Jeg er for tiden ledig for skriveoppdrag og foredrag.