indregard.no

Bloggarkivet: side 4 av 45

  18. januar 2013

  Egner truer

  For en måned siden avskrev det svenske Säkerhetspolisen den kjente, svenske teaterregissøren og cellekommandanten Sofia Jupither som en…

  10. januar 2013

  Tillit og innvandring

  «Kulturkrigens» tredje fase er allerede i gang. Første fase var «norsk kultur angripes!». Andre fase: «hva er norsk kultur?». Tredje fase…

  3. januar 2013

  Trygghetshypotesen

  I anledning Christian Tybring-Gjedde og Jon Hustads «kulturkrig», produseres det kronikker og kommentarartikler  en masse . En av disse er…

  21. desember 2012

  Lite god oppførsel

  Jeg har skrevet en tekst til NRK Ytring i dag, om hvorfor det er noen prinsipielle problemer ved at skolen vurderer elevenes oppførsel .

  14. desember 2012

  Mal for evidensbasert pressekonferanse

  (Kristin: Stryk første alternativ i parentesene ved dårlige resultater, og motsatt ved gode.) Norges fremtid sitter i dag bak skolepulter i…

  23. november 2012

  Ærede FN og spesielt Hillary Clinton,

  Det er med en følelse av dyp fortvilelse jeg står foran dere her i dag. Ikke en fortvilelse over meg selv; min tilstedeværelse her er kun et…

  16. november 2012

  Overstyring over styr

  Kjære Jens , Kontroll- og konstitusjonskomiteen har, gjennom vårt arbeid med Gjørv-kommisjonens rapport om systemsvikten i forbindelse med…

  14. november 2012

  Stråmannsmarsjen

  Opprinnelig publisert på NRK Ytring . Asle Toje spør om Thomas Hylland Eriksen finnes . Den monstrøse Hylland Eriksen som Toje skrur…

  9. november 2012

  Verden holder pusten

  Med presidentvalgkampen bak seg, kan endelig den jevne amerikaner vende blikket mot sine egentlige interesser. – Det føles som et kall, og…

  5. november 2012

  Ikke smil, du er mann

  Mens jeg arbeider løper twitterfeeden nærmest umerkelig gjennom venstremargen. Små biter av informasjon kombinert med små avatarer. Avatarer…

  2. november 2012

  Profetisk presumpsjon

  De siste ukenes mediebilde har vært preget av avsløringene omkring den fundamentalistisk salafistgruppa Profetens AK(47). Et medlem av…

  26. oktober 2012

  På grått papir

  Kjære Trond Giske, Jeg viser til din telefonhenvendelse sent allehelgensaften, der du, uomtvistelig innhyllet i et tett slør av sigarrøyk,…

  19. oktober 2012

  Dagens diagram #5: «Skepsis»

  Dagens diagram er animert, og hentet fra skepticalscience.com: Poenget her er både godt og viktig. I vitenskap og samfunn må vi ofte…

  19. oktober 2012

  Forsvar fort Roquefort!

  Ærede forsamling. Fra øyeblikket våre franske ordrelinjer i Comté, Epoisse og Munster falt i slaget ved Statsbudsjettet, kunne bare en…

  12. oktober 2012

  Angivelig mediekritikk

  Sukkende hoderysting med triste øyne preget lokalet der Foreningen for Oppegående Intelligentsia møttes tirsdag for å drøfte dekningen av…

  12. oktober 2012

  Dagens diagram #4: Trygdebeistet

  Hvis du spurte den jevne mann eller kvinne på gata om det har blitt vanligere å «uføretrygdes», er jeg temmelig sikker på at et flertall…

  10. oktober 2012

  Som man spør...

  Minerva har laget spørreundersøkelse om viljen til å kutte skatt. Spørreundersøkelsen legges frem slik for respondenten: Norge er ett av…

  10. oktober 2012

  Dagens diagram #3: Stødig kurs

  Mens de 27 landene som i dag utgjør EU har redusert sine utslipp av CO₂ per capita med 18 % siden 1990, har Norge økt sine utslipp med…

  8. oktober 2012

  Dagens diagram #2: De harde åttiåra

  Norge har blitt tryggere de siste tjuefem årene, og færre tar sitt eget liv. Fra toppunktet i 1988-89 er risikoen for å bli drept nær…

  5. oktober 2012

  Dagens diagram #1: Hundre år bak

  Gapminder.org har samlet estimater for blant annet inntekt per innbygger; kjøpekraftsjustert, for perioden 1800-2011. Her ser vi dataene…

  3. oktober 2012

  Død og krig

  Bjørnar Moxnes trekker frem de kanskje viktigste sidene ved krigføringen i Afghanistan: konsekvensen for de uskyldige, sivile. Jeg er i…

  2. oktober 2012

  Toblokksdystopi

  Det siste stortingsåret startet i dag, og de fire minste partiene på tinget stevner alle i retning sperregrensa. Vi står i reell fare for at…

  28. september 2012

  Metaformorfose

  «Filmen (gjenferdet) overbeviser Hamlet (muslimene) om at onkel Claudius (Vesten) står bak drapet på hans far (den muslimske verdens fattigdom).»