indregard.no
Bak nyhetsfasaden

Bokstavelig talt byutvikling

Kunstkommentatorer, Munch-kjennere, sofistikerte samfunnsstøtter og sigarførende Bjørvika-utbyggere kunne tirsdag kveld endelig slippe jubelen løs, da det ble klart av Sosialistisk Venstreparti støtter byggingen av lambda, eller λ, som bokstaven egentlig skrives.

Arbeiderpartiets komitéleder for byutviklingskomiteen i bystyret i Oslo er sjokkert over at SV, ifølge komitélederen, «solgte seg billig» ved å gi byrådet denne seieren i bytte mot gjennomslag for sosialpolitikk, barnehagepolitikk, byutvikling på Tøyen, et badeland og en ponny.

«Det kan da ikke være tvil», sier komitélederen, «om at formen på bygget som skal huse ‹Det syke barn› fra 1885 er viktigere enn en ussel bemanningsnorm og litt områdetiltak for sosialklientbarn i 0652 Oslo.»

Bak nyhetsfasaden er imidlertid kjent med at det finnes en hemmelig avtale som gir SV langt flere seire igjen for sin smertefulle innrømmelse i Bjørvika. Det viser seg nemlig at det ikke bare er bokstaven λ som skal bygges. Også resten av det greske alfabetet skal strøs ut over byen.

  • Oslo børs skal rives, og erstattes av Φ; i form og innhold en hyllest til den norske feminismen og, ifølge SV, «den norske modellen, som betyr at kvinnene bestemmer mest». Det ryktes også at bygget skal utsmykkes med η - «til minne om en slapp penis».
  • I stedet for Regjeringskvartalet får vi det innovative bygget Ψ, et treforkformet monument over den norske modellen. De tre tårnene skal feire henholdsvis den rødgrønne regjeringen, tariffsystemet og handlingsregelen. Arkitektmiljøene er særlig fornøyde med måten treforkformen også spiller på trepartsmodellen.
  • Der vi i dag har SV-fiendtlige Oslo rådhus, skal fremtiden gi oss tvillingskulpturene Γ og Π, en galge og en giljotin som for alltid skal minne oss om sosialismen og de radikale kreftenes makt til å forandre samfunnet, hugg for hugg.

For SVs ledelse er det, ifølge våre kilder, Alfa og Omega at alle som Deltar i debatten Nu vil Rhoe seg ned. Dersom avtalen oppfattes som at SV-ledelsen har vendt Kappa etter vinden, er grasrota i partiet truende til å skaffe Tau i Γ.

Denne utgaven av Bak Nyhetsfasaden var på trykk i Morgenbladet 31. mai 2013.

sv oslo lambda byutvikling