indregard.no
Humor

Ungdomspartienes image

Denne infographic-en, som jeg ubeskjedent nok kan kreditere meg selv, viser hvordan ungdomspartiene (horisontalt) blir sett på av folk som sympatiserer med voksenpartiene (vertikalt). Klikk for stor versjon.

Ungdomspartier
Ungdomspartier
politisk analyse partier