indregard.no
Politikk og samfunn

Bin Ladens rettigheter

Det har oppstått en debatt om drapet på bin Laden var lovlig eller ikke, ut fra internasjonal rett. Det vil sikkert bli tema for mange folkerettseksperter i mange år, men så vidt jeg kan forstå var aksjonen lovlig. I etterspillet etter 11. september 2001 vedtok Sikkerhetsrådet sin resolusjon 1368, som setter godkjentstempel på krigen mot terror.

Resolusjonen sier at alle har rett til individuelt eller kollektivt selvforsvar og autoriserer å bekjempe terroristhandlinger med «alle midler». I punkt 5 slås det også fast at Sikkerhetsrådet vil bruke «alle midler» for å svare på 11. september-aksjonene. I punkt 3 ber Sikkerhetsrådet alle stater om å snarest «bring to justice» alle terrorister.

I sum peker disse magiske ordene i retning av at alt er lovlig.

Når jeg likevel sier at jeg skulle ønske bin Laden ble tatt til fange, ikke drept, skyldes det tre argumenter. For det første et rent pragmatisk argument: en rettssak ville gitt en langt bedre prosess som hadde gjort grunnlaget for martyrhylling langt mindre.

For det andre er åpne licenses to kill vestens motstandere kontraproduktivt. Det tvinger all motstand under jorda, og bidrar til det ekstremistiske verdensbildet der det finnes sivilisasjoner i vill krig med hverandre, og FN og det internasjonale samfunn er virkemidler på vestens side. Hvis det er riktig, gir det mening å kaste seg inn i jihad, fordi sannheten er at det ikke finnes noen annen løsning for de som sitter uten makta. En internasjonal rettstilstand basert på universelle og individuelle rettigheter, derimot, er et forsvar for de maktesløse.

For det tredje: nåde er et mektig våpen. Saladins ettermæle skyldes mer enn noe annet hans evne til å vise nåde etter gjenerobringen av Jerusalem i 1187. Det er liten tvil om at dette ettermælet og synet på muslimene som ridderlige bidro sterkt til at Jerusalem forble på muslimske hender (om enn ikke akkurat den sunnimuslimske Saladin-slektens) helt til britene invaderte i 1917. Gjenerobringer oppnådde legitimitet og troverdighet gjennom at Saladin lot nåde gå for rett, og prinsipper gå foran en kortsiktig popularitets-boost.

En arrestasjon og grundig rettssak ville være å regne for en nåde, en gest som viser at Vestens prinsipper ikke bare gjelder oss selv. Jeg har stor tro på at det ville være en enorm fordel for den videre kampen mot meningsløs nedslakting av menneskeliv. Jeg tror også at «vi», i betydningen Vesten, stod foran en enestående mulighet til å ikke besvare steinkast med steinkast.

Den muligheten er nå borte. I stedet får vi bilder av dans i New Yorks gater, slik det ble danset i gatene i Kabul 11. september 2001.

terrorisme bin laden