indregard.no
Politikk og samfunn

Mer om meningsmålinger

By popular request, som det heter: Her er profilene for utviklingen i norsk politikk for periodene 2001-2005, 2005-2009 og 2009-i dag. Jeg har valgt å bruke målestokken «blokkas ledelse», der blokk A er AP+SV+SP og blokk B er H+Frp+KrF+V. Dette er selvsagt en helt useriøs inndeling for norsk politikk generelt og over tid, men for denne perioden gir den mening.

Vi ser først på et skjema der jeg har satt den sittende regjeringsblokka (altså blokk B for perioden 2001-2005 og blokk A ellers) sin oppslutning ved valget lik 0, og deretter ser vi på endringen i prosentpoeng oppslutning frem til neste valg. Vi får altså en frem- og tilbakegangsprofil:

Endringer i oppslutning for regjeringspartier, tre siste valg
Endringer i oppslutning for regjeringspartier, tre siste valg

Som det vises ganske godt av denne grafen, var Bondevik II (+ Frp) populære frem til slutten av deres «år 1», altså 2002. Deretter kollapset oppslyutningen brått, og de tok aldri dette tapte igjen. Til slutt havna de i valget nær ti prosent under oppslutningen ved forrige valg.

Den rødgrønne regjeringen anno 2005 mista mange velgere fra start, men tok igjen mye av det tapte rundt kommunevalget (som her ligger på omtrent 2 og to tredjedeler). Så taper de igjen terreng før stortingsvalgkampen, men klarer å ta igjen nesten alt det tapte til valget.

Den rødgrønne regjeringen anno 2009 ser foreløpig ut til å følge profilen til sin egen «forgjenger».

Her ser vi de tre profilene hver for seg. Det er altså lite hold i antakelsene om at regjeringsslitasjen med nødvendighet følger en eller annen bestemt syklus: de to øverste profilene er helt distinkt ulike.

Merk at jeg med vilje har valgt å bare se på blokkene her. Det er selvsagt litt pussig å ta med Frps oppslutning og samtidig snakke om regjeringens suksess, men Frp var det parlamentariske grunnlaget for regjeringen. Det er derfor en kvalitativ forskjell for Høyre på å miste en velger til Frp og på å miste en til Ap.

Endringer i oppslutning for regjeringspartier, over hverandre
Endringer i oppslutning for regjeringspartier, over hverandre
politisk analyse meningsmålinger