indregard.no
Politikk og samfunn

Journalistisk dyskalkuli

Overskrift: Enda sykere med kortere dager

Ingress: Kortere arbeidsdager vil gi flere syke og mindre effektive arbeidstakere, tror to av tre nordmenn.

Sitat: Hele seks av ti nordmenn tror sykefraværet ville økt med sekstimersdag.

Kilde: InFacts undersøkelse, der spørsmålet er: «Tror du innføring av 6 timers arbeidsdag vil påvirke ditt eget sykefravær?». Svarene fordeler seg slik:

SpørsmålAndel
Ja, tror det blir redusert26 %
Nei57 %
Ja, tror det øker3 %
Vet ikke14 %

Det er sannelig vanskelig å bestemme seg for hva man skal tro. 3 % blir altså til «to av tre» i ingressen. Er det rart det føles som å kjempe mot vindmøller – både kampen for saklige fakta i sykelønnsdebatten og kampen for at journalister skal forstå hva de skriver?

Hvordan er det mulig, på et tidspunkt når så mye handler om sykelønn, at noe slikt sklir gjennom Dagbladet helt uten å vekke anstøt?

(Hele researchen til denne saken er gjort av Christer Gulbrandsen)

dagbladet sykefravær sekstimersdag journalisme