indregard.no
Blogging og medier

E-bøker og innelåsing

Mange er på gjerdet når det gjelder lesebrett. Jeg overtalte min bedre halvdel til å slå sine pjalter sammen med foreldre og søsken, samt å slå sammen jul og bursdag, slik at jeg ble den stolte eier av en Sony Reader PRS-600 til jul.

Først det tekniske: Jeg er svært fornøyd med leseren. Den virker utmerket, og har allerede spart meg både penger og bagasje på ferie forrige uke. Jeg har endelig fått lest noen norske klassikere fra Project Gutenberg, og alt virker glimrende.

Men lesebrettmarkedet står i fare for å selvdestruere på grunn av manglende standarder. De tre store aktørene på markedet er for øyeblikket Sony, Amazon og Barnes & Noble. Per nu selger to av disse tre aktørene bøker som ikke kan brukes på noe annet enn deres egne produkter. Et tegn på at det går an å lære, er at Sony er unntaket. Sony har som kjent en grusom historie bak seg på standarder. Det var Sony som valgte å nekte alle andre å produsere Minidiscer, noe som utvilsomt bidro til at produktet floppet totalt. Det var Sony som gikk for Betamax-mot-VHS-boksekamp, og tapte.

Etter mitt syn, rent juridisk, kan jeg umulig komme til å tape en rettssak mot f.eks. Barnes & Noble dersom min «forbrytelse» er å knekke deres kopibeskyttelse for å være i stand til å lese bøker jeg har kjøpt hos nevnte bokhandel. Kanskje kunne jeg komme til å tape i en annen jurisdiksjon, men aldri i verden så lenge jeg bor i Norge. Forhåpentligvis klarer Stortinget å unngå å endre på dette i min levetid.

Derfor følger jeg interessert med på bloggen i♥cabbages. Her forsøker en ukjent blackhat å bryte ned de ulike krypteringsløsningene. Og for å si det sånn: Heller ikke på det tekniske ser det ut til at «lær-av-feil» har stått i sentrum. Om Barnes & Nobles krypteringsalgoritme skriver han følgende:

It would be very bad form for an application to keep user [credit card numbers] just sitting around on disk, so the Windows version of the Barnes & Noble Desktop Reader application (BDReader) just holds on to the generated key and not the source info. A wise decision, for which I congratulate them. It then stores this key in plain text in a sqlite3 database. An… interesting… decision, for which I thank them.

Ah. For meg personlig, blir altså disse formatene en juridisk, ikke praktisk, problemstilling. For den jevne konsument, derimot, kommer dette til å bli et problem. Og det betyr: Færre kunder. Way to go, lesebrettprodusenter-som-vil-bli-ebok-konger.

lesebrett