indregard.no
Politikk og samfunn

Notater om fredsprisen

Tildelingen til Obama er ikke bra. Her er noen notater og observasjoner:

  • Årsaken til at tildelingen er feil ligger ikke i at den er utro mot Nobels testamente. Testamentet er uansett forlatt for lang tid siden, under vekten av følgende argument: «stående armeer» er ikke lenger den største trusselen mot verdensfreden, og «fredskongresser» er ikke den mest effektive måten å forhindre ufred. Wangari Mathay og IAEA-tildelingene var derfor riktige, selv om de ikke var i nærheten av å treffe testamentets ordlyd.
  • Det har vært unison støtte fra Arbeiderpartiet til denne tildelingen. Det er ikke underlig. Obamas ideer om hva som er fredsskapende ligger snublende nær Arbeiderpartiets: Mer soldater til Afghanistan er fred; når moralske krigere kriger er det egentlig fred; antiterror må drives med våpen og dialog; atomvåpen er en vesentlig trussel; NATO er gøy & bra & stabiliserende.
  • Det artige er at de som er uenige i ovennevnte er hhv. venstresiden i Norge og høyresiden i USA.
  • Hvorfor Siv Jensen er mot dette er vanskelig å forstå ut fra politikken. Jeg tipper at hun har kastet seg på det hun har følt som en bølge av lavfolkelig motstand mot tildelingen. Jeg tror hun bommer grovt. Når denne tildelingen har fått malt seg gjennom medieapparatet og går over i en Se og Hør-aktig dekning i forbindelse med selve gildet, vil Folk Flest være svært positive.
  • Problemet er at den amerikanske måten å drive fredsskapning på ikke virker, men dette er et typisk venstresideargument som aldri har hatt noen stor appell.
  • Tildelingen til Kissinger var enda mer absurd.
  • En del folk i Ap og sentrum i politikken mener at tildelingen vil binde Obama til en fredspolitisk mast. Det er noe forferdelig vrøvl. For det første er skepsisen til prisen på USAs høyreside nå så stor at prisen vil forsterke skillelinjene i amerikansk politikk og stemple Obama enda mer som en sosialist. For å kompensere for dette kan ikke Obama, for å si det pent, gå enda lenger i «euro-sosialistisk» retning. I den grad prisen påvirker, vil det gjøre at Obama må blåse seg opp og bli såkalt «tydeligere» på nasjonal sikkerhet. Det er dårlig nytt for den liberale venstresiden.
  • Jeg mistenker at Nobelkomiteens medlemmer har gjort feilslutningen i forrige bombepunkt til hovedargument for tildelingen. De siste årene har de ønsket å påvirke prosesser med tildelingen, i stedet for å belønne fullførte prosesser. De skjønner bare ikke konsekvensene av påvirkningen deres.
  • Pristildelingen kan være egnet til å øke avstanden mellom Vesten og Resten, ettersom signalet som sendes til alle antiamerikanske strømninger er fuck you, Vesten står bak USA.

Les også Ingvild Reymert.

obama fredsprisen