indregard.no
Politikk og samfunn

Hva hvis alle stemte taktisk?

Dagens kontrafaktiske valgscenario er at alle stemmer taktisk. Det vil si at alle velgere på forhånd vet hvilke partier som kan komme inn på Stortinget, og deretter velger å stemme på et annet parti dersom primærpartiet ikke har sjans.

Det er en relativt stor metodisk utfordring ved å gjøre dette: Vi må gjette hva folk har som sekundærparti. Jeg gjør min kvalifiserte gjetning på denne måten:

 • DEM → FRP
 • DLF → FRP
 • KSP → KRF
 • KYST → H
 • MDG → V
 • R → SV
 • NKP → SV
 • PP → FRP
 • SFP → FRP
 • TPF → FRP
 • ABORT → KRF
 • ES → KRF
 • NPAT → FRP
 • NRA → FRP
 • SALL → FRP
 • SAMT → FRP
 • VIGRID → FRP

Det er mange tvilsomme her. MDG → V og PP → FRP er nok de mest tvilsomme, kanskje sammen med KYST → H. Naturlig nok er det de aller største partiene som er de mest problematiske, med et veldig vesentlig unntak for det aller største småpartiet – Rødt.

Så, ville disse småfiskene gjøre noen forskjell? Svaret er et svært klart ja. Dette er det taktiske Stortinget:

PartiDistriktsmandaterUtjevningsmandaterMandater
A60(-4)0
FRP39(+1)0
H26(-1)3
SV8(+2)6
KRF5(+1)5
SP91(-1)
V3(+1)4
15019169

Altså 85-84 til den ikke-sosialistiske siden.

Ap mister hele fire distriktsmandater på denne lille flyttingen av 2,7 % av stemmene. De mister mandatene fra Hordaland, Hedmark, Troms og Finnmark. Høyre og FrP går tilbake hhv. to og ett mandater. SV tar tre nye mandater, herunder et distriktsmandat i Oslo. KrF taper overraskende nok ingen mandater på lekkasjene til de kristne småpartiene – de får ingen nye mandater av å ta knekken på taktisk stemmegivning. Senterpartiet taper ett utjevningsmandat, mens Venstre tar storeslem med fem nye mandater: de kommer over sperregrensa og de får inn Sponheim fra Hordaland.

Behind the scenes skjer det en hel del bytting av mandater i ulike fylker. Høyre vinner for eksempel et distriktsmandat i Finnmark på bekostning av Arbeiderpartiet, men taper ett i Oslo. Hele rapporten kan beskues her; det virkelige valgresultatet ligger her.

Beregningene er gjort av Celulitt.

valg scenarier celulitt