indregard.no
Humor

Avansementssjanser

Jeg gir Norge 5 % sjanse til å nå VM-playoff.

Dette må slå til:

  • Irland - Italia B
  • Irland - Montenegro B
  • Kypros - Bulgaria HU eller Bulgaria-Georgia UB

Jeg gir Italia B 50 %, Montenegro B 15 %, Kypros eller U får 50 % og Georgia eller B får 35 %. Da er sannsynligheten lik 0.5×0.15×(1(0.5×0.65))0.0510.5 \times 0.15 \times (1-(0.5 \times 0.65)) \approx 0.051.1

Det betyr at du bør spille på Norge dersom du får 20 i odds.


  1. Det siste leddet i ligninga er altså det motsatte av sannsynligheten for at Bulgaria vinner begge sine kamper. Det er 32 % sjans for at de klarer det.

fotball landslaget vm2010