indregard.no
Politikk og samfunn

Oslo bystyre: En parodi på sosiokulturelle skiller

Kartet under viser Oslo bystyres representanter, markert med en pil på sentrum av postnummeret (du kan altså ikke finne ut hvor politikerne bor på bakgrunn av dette kartet). Rød piler er Arbeiderpartiet, blå er høyre, lyseblå/turkis er Fremskrittspartiet, lilla er Sosialistisk Venstreparti, grønn er Venstre, en rød flamme er Rødt og de to gule pilene peker på Kristelig Folkeparti.[^Noen metodiske anmerkninger: Plasseringen av pilen er så langt det lot seg gjøre der Google Maps plasserer søkepekeren ved et søk på [postnr] Oslo. Postnummeret til representantene er hentet fra skattelistene, så det er både mulig at reelt bosted er noe annet enn folkeregistrert bosted, og det er mulig at representantene har flyttet siden da. På noen av representantene er sentrum av postnummerregionen langt ute i skogen. Jeg betviler i grunn at de bor der, men for å gjøre det enkelt plasserte jeg likevel pilen der Google Maps foreslo. Det gir et nokså riktig bilde av fordelingen.]

Bosted fordelt på partitilhørighet, Oslo bystyre
Bosted fordelt på partitilhørighet, Oslo bystyre

Som du ser bor alle Høyres representanter på vestkanten, og nesten alle av Arbeiderpartiets og SVs bor på østkanten. Venstre har et fint spektrum gjennom sentrum, med representanter på Nordberg. Olaf Thommessen stikker seg litt ut på Ullern, og Kjell Veivåg stikker seg ut østover. Fremskrittspartiet sprer seg i utgangspunktet ganske greit utover, bortsett fra en klynge på, selvsagt, Aker Brygge. Og Rødts Erling Folkvord bor selvsagt på Tøyen.

Jeg var faktisk litt overrasket når jeg skulle plotte den ene høyrerepresentanten som bor på Bygdøy. Han hadde et postnummer som skilte seg fra de andre! Men det viste seg å være liten grunn til heterogenitetsoptimisme.

Grunnen til at jeg har dette kartet, er at det er en del av et litt større prosjekt med kartlegging av bystyrerepresentantene. Her er for eksempel gjennomsnittlig inntekt og formue per parti, slik det fremgikk av skattelistene for 2007:1

PartiInntektFormue
H621 112 kr679 111 kr
V529 919 kr267 589 kr
FRP507 883 kr169 484 kr
SV487 301 kr56 048 kr
AP402 271 kr164 718 kr
KRF348 212 kr161 797 kr
R237 995 kr64 542 kr

Legg merke til hvordan formuene i Høyre er nært tre ganger større enn neste parti på lista, og at gjennomsnittsinntekten har en klr sammenheng med posisjon på høyre-venstre-aksen i politikken. Det er selvsagt som man kunne forvente, men jeg hadde ikke trodd at sammenhengen skulle være så sterk. Spesielt i partiet Høyre er det en nærmest utrolig homogen og eksklusiv sammensetning av bystyregruppa.


  1. Noen metodiske anmerkninger: Her er det de opprinnelige representantene som er med, slik de ble valgt i 2007. Noen av disse kan ha blitt permittert fra bystyret. Tallene er hentet fra skattelistene hos Aftenposten.

politikere oslo bystyre sosiodemografi