indregard.no
Politikk og samfunn

Nick Cave-indeksen

Hvilken indikator er best for å beskrive utviklingen i asiatisk økonomi? Sjarlatanene i finansbransjen vil høyst sannsynlig peke på Nikkei-indeksen, som beskriver utviklingen blant japanske, børsnoterte selskaper. Jeg vil slå et slag for Nick Cave-indeksen, som er proporsjonal med depresjonsnivået til Nick Cave.

Den unge Cave kommer som kjent fra Australia, i nærheten av Asia, og han har vært permanent deprimert siden han ble født. Men som alle andre depresjoner, varierer nivået. I Nicks tilfelle stiger humøret når andre mennesker lider. Følgelig fungerer Nick Cave-indeksen slik at jo kjipere folk har det i Asia, jo lavere er depresjonen hans, og derfor også indeksen. Etter min mening er denne indikatoren enda mer presis enn Nikkei-indeksen.

Det er visse metodiske utfordringer knyttet til å regne ut Nick Cave-indeksen. En anerkjent metode er å dividere antall disharmoniske akkorder med antall harmoniske akkorder på plateutgivelsene hans. Denne metoden er selvsagt svært tid- og kompetansekrevende, så det gidder jeg ikke. En annen måte er å bare se på hvor godt mottatt platene blir i Vesten. Alle vet at jo mer deprimert Nick Cave blir, jo mer utilgjengelig blir musikken hans. Altså:

  • Når folk har det kjipt i Asia går Nikkei ned
  • Når Nikkei går ned blir Nick Cave glad
  • Når Nick Cave blir glad lager han musikk som folk kjøper (ikke bare skryter av at de har hørt)
  • Når folk kjøper musikk får den høyere topplassering på hitlistene (=lavere tall)
  • Ergo: Nick Cave-indeksen settes til topplasseringen på britiske hitlister for hver av hans plater
  • Jeg predikerer, basert utelukkende på teori, at Nikkei-indeksen og Nick Cave-indeksen vil samvariere

And behold:

Nick Cave-indeksen versus Nikkei-indeksen
Nick Cave-indeksen versus Nikkei-indeksen

Nikkei-indeksen er her gjennomsnittet av daglige avslutningspriser for hvert år. Prinsippet bak Nick Cave-indeksen er gjengitt ovenfor. Data for denne er hentet fra Wikipedia. I år uten plateutgivelser er grafen utjevnet med aritmetisk gjennomsnitt.

nick cave økonomi makro nikkei finans asia indekser