indregard.no
Blogging og medier

Et forfordelt ord

Noen ord er i ferd med å bli ubrukelige fordi de brukes feil. Et eksempel er ordet forfordelt. Ordet betyr altså å få mindre enn andre. For- i forfordelt er samme forstavelse som brukes i forgå og forstemmende. Fordi ordet i mer enn halvparten av tilfellene brukes feil, er det helt umulig å vite hva intervjuobjektet mener når han sier at han mener vestlandet er forfordelt i denne saken. Man må basere seg på dialekten og gjette hva han sannsynligvis mener. Men dette kan jo også bli litt ufrivillig morsomt. Her er noen eksempler.

Først fra det statsbærende partiet i landet:

Jan Halvard har vært orfører for hele bygda, og ved de siste valg viste det seg at han fikk mange stemmer også fra andre partier. Det er en aksept for at han har holdt en ryddig sti og ikke forfordelt sitt eget parti.1

Det var lenge vanskelig å etablere denne enigheten, men til slutt ble de enige om å mene at han aldri har nedprioritert sitt eget parti. For en mann!

Heller ikke professorene kan språket godt nok:

En tilfeldig institusjon som sender to søknader hadde en sannsynlighet for å få uttelling på litt mindre enn 21 prosent. Sammenlikner en med andelen av institusjoner med komitémedlemmer som fikk bevilgning, så er denne på 50 prosent. … Det er derfor ganske sannsynlig at det eksisterte faktorer i bevilgningsprosessen som systematisk har forfordelt komitémedlemmer.2

Det hadde jo vært interessant hvis det fantes faktorer som gjorde at de som bestemte over pengene satt igjen med mindre enn sin rettmessige andel.

Bloggerne har ingen ren sti på denne fronten. Hvamenerpartiene.com tar for seg forventningene til skattepolitikken:

Trolig vil de rikeste fortsatt bli forfordelt, mens vanlige folk må fortsatt må trekke lasset. Dermed vil det fortsatt mangle penger eldreomsorg, vedlikehold av veier og skoler.3

Akk. De stakkars rikingene.

Men de fleste aner vel ugler i mosen4 når Microsoft slår et slag for konkurrentene sine:

Det vil derfor være svært betenkelig om eventuelle nasjonale strategier for offentlige innkjøp skulle … forfordele leverandører som baserer sin forretningsmodell på gratis programvare og betalte tjenesteleveranser.

Så da blir spørsmålet: trenger vi ordet «forfordele»? Det har ingen perfekt erstatter. «Nedprioritere» er en sammensetning med et fremmedord, og har et litt annet meningsinnhold. Forfordele sier at man har fått mindre enn sin rettmessige del, mens nedprioriteringer kan gjøres fra et så høyt nivå at man stadig har mer enn sin rettmessige del etter å ha blitt nedprioritert. I praksis må man bruke lange omskrivinger for å unngå ordet («fikk mindre enn han hadde rett på» eller lignende). Men jeg vil likevel anbefale å gjøre det, for situasjonen i dag gjør at ordet ikke forstås av noen – verken de som vet betydningen eller de som ikke vet den.


  1. Arbeiderpartiet

  2. Eric Nævdal i Dagbladet.

  3. Hvamenerpartiene.com

  4. Begrepet «ugler i mosen» har en morsom historie. Det begynte sitt liv som «ulver i mosen» – altså «ulver i myra». Hvis du møter ulver i myra, er du ille ute. Hvis du derimot møter ugler i mosen, er du på LSD.

språk