indregard.no
Politikk og samfunn

Russlands opptrapping

De siste månedene har det plutselig blitt en nyhetssak at norske F16-fly treffer på russere langs kysten. Det har riktignok skjedd i alle år, men skjer visst i større omfang nå. Skeptiske meg bemerker at militæret har en interesse i å overdrive trusselbildet dette representerer for å få mer midler.

Den svenske Ung Vänster (tilsvarende SU eller RU her i Norge) skriver en interessant notis om Russland. Det er en smule paradoksalt at et Russland som bruker litt mer på militæret ses på som en gryende trussel. Det dreier seg snarere om at Russland forsiktig nærmer seg de andre landenes forbruk av militærtjenester per innbygger. 1

Samtidig skal vi ikke glemme at Russland ser på USAs rakettskjold i Europa som en trussel mot sine egne interesser, og det er ikke vanskelig å se poenget deres. George Monbiot skriver overbevisende at selv om USAs rakettskjold ikke er ment som en trussel mot Russland, er det umulig i Russlands taktiske øyne å avskrive skjoldet med dets offisielle begrunnelse. Til det er plasseringen av baser for merkelig og teknologien for usikker.


  1. USA bruker $533 mrd., Russland $32 mrd., altså omtrent $1750 per pers. i USA og $225 i Russland. Norge, for å ta et eksempel, bruker $687.