indregard.no
Personlig

Litt lav bloggefrekvens

Jeg er denne uken ordstyrer på Elevorganisasjonens landsmøte, Elevtinget. Det gjør at jeg har lite tid til å blogge. I dag fikk jeg æren av å styre ordet når Elevtinget for første gang åpnet for medlemskap blant ungdomsskolene.

På tide, syns en gammel organisasjonspamp som meg. Jeg ledet et utvalg som gikk inn for dette allerede i 2003. Men konservatismen i Elevorganisasjonen har vært forbausende sterk. Elevtinget er, uansett organisasjonens tilstand, forbausende opptatt av å beholde den nøyaktig slik den er.