indregard.no
Politikk og samfunn

Hushjelp; nå med skatterabatt

Den moderate regjeringen i Sverige har ikke akkurat ligget på latsiden når det gjelder å begrave velferdsstaten. De innser vel at de bare har fire år.

Nå innføres skatterabatt for hushjelper. Og det er altså ikke for hushjelpen selv, men for de som ansetter hushjelper. Altså rike folk som hever seg over vasking av prinsipp. Og det er ikke symbolske summer heller: 50 % av kostnadene kan skrives av, helt opp til 25.000 kroner i året.

Det er vanskelig å se for seg at dette forslaget har reell støtte blant folk. Men svenskene får skylde seg selv.

Via Esbati og Josefin Brink.

[Oppdatering:]

Jeg må bare tilføye at  begrunnelsen er det aller mest provoserende. Resonnementet er at siden så mye av hushjelpbusinessen foregår svart i dag, må man fjerne skatten på det for å få det til å bli hvitt. Det er samme logikk som at for å oppklare flere voldtekter, må du fjerne straffen for å få folk til å stå frem.

Skattesystemet skal være rettferdig ut fra betraktninger om hvor mye du skal bidra i forhold til hvor mye du nyter godt av samfunnet. At du har hushjelp, gjør ikke at du nyter mindre godt av samfunnet enn folk som må bruke pengene på mat, snarere tvert i mot. Når det gjelder fattigfolks forbrytelser er mantraet at straffene må skjerpes for å avskrekke. Når de rike begår kriminalitet, er det systemet som må endres.