indregard.no
Politikk og samfunn

Niqab-forbud

Konsekvenser av et niqab-forbud på Høgskolen i Oslo:

  • Mange som ellers aldri ville gått i niqab vil sterkt overveie å gjøre det, og sannsynligvis øke antallet niqab-brukere ved Høgskolen i Oslo fra 0 til 5. Ingen vil gidde å utvise dem, fordi det blir for teit og juridisk meningsløst.
  • Forholdet mellom foreleser og disse fem studentene vil ikke forandre seg, ettersom det i selve begrepet «foreleser» er underforstått at forholdet er enveis.
  • Det vil ikke oppstå problemer på eksamen for disse fem, fordi det er full anledning til å ta av seg niqaben for identifisering, selv i de strengeste fortolkningene av Koranen.
  • Disse fem vil bli et symbol på sterke kvinners muligheter til å bemyndiggjøres gjennom islam.

I Stortingsmelding 16 (2006-2007) kommenterer regjeringen læringsmiljøet i videregående skole. Her påpekes det at en av de viktigste mobbeproblemene i skolen er knyttet til kjønn (min utheving):

En svensk undersøkelse blant 17-åringer viser at halvparten av jentene og nesten en tredjedel av guttene så på seksuell trakassering som et problem på sin skole. Sju av ti jenter sier at deres utseende kommenteres offentlig, og nesten 40 prosent av jentene har opplevd å få høre skjellsord med seksuelle hentydninger. Over halvparten av guttene har opplevd det samme.

Selvsagt er det viktig å gjøre noe med de grunnleggende problemene bak seksuell trakassering, men jeg syns vi må innrømme alle jenter som ønsker å rømme unna denne hverdagen alle de midler de måtte ønske - så lenge det ikke plager andre.

Øystein Djupedal mener altså at opplæringen blir dårligere av å ha elever med niqab i rommet, fordi det «vanskeliggjør kommunikasjon» (og som Øystein så klokt sier: «All læring er kommunikasjon»). Det er grunn til å spørre seg et par ting i den anledning, med Høgskolen eller Universitetet i tankene:

  • Blir opplæringen dårligere for andre enn de med niqab? Hvis nei: Er det vanlig å pålegge studenter å maksimere kvaliteten på opplæringen sin? Kanskje vi bør påby studenter å stå opp minst tre timer før forelesning og ikke drikke øl dagen før også?
  • Når ble ansiktsuttrykk viktig for å diskutere vitenskap? Bør vi slutte med å lese bøker og artikler, hvis man bare kan lære slike ting face to face?
  • Finnes det i det hele tatt en eneste artikkel med empiri som peker på at niqab utgjør et faktisk (ikke teoretisk) problem i det norske utdanningssystemet?
  • Hva er verst for læringseffekten under et foredrag: at du nettopp har blitt seksuelt trakassert, eller at foreleseren ikke kan se ansiktet ditt?
  • Er det en fornuftig politikk å forsøke å stenge ute nettopp de kvinnene man mener har størst behov for å bli integrert i det norske samfunnet? Tror Djupedal at undertrykte, muslimske kvinner som blir tvunget inn i en niqab vil kaste av seg fillene for å beholde studieplassen ved Høgskolen? Tror Djupedal at disse kvinnene i det hele tatt befinner seg på Høgskolen?