indregard.no
Politikk og samfunn

Hovedstaden skal bli triveligere!

Forsida til den særdeles lite toneangivende blekka Oslo Nå, med den særdeles usexy eieren Oslo Kommune, er donert til de nye politivedtektene. Ved første øyekast trodde jeg det stod følgende i ingressen:

Den nye politivedtekten åpner for å bortvise selgere som driver pågående markedsføring.

Det var selvsagt bare ønsketenkning. Et nytt blikk på blekka avklarte realitetene:

Den nye politivedtekten [sic] åpner for å bortvise tiggere og prostituerte som driver pågående markedsføring (min utheving).

Menneskesynet og klasseblindheten som ligger bak denne politivedtekten gjør meg jævlig forbanna. Hvis du forsøker å gå gjennom byen en lørdag formiddag, eller en onsdag etter jobb, eller egentlig når som helst, vil du raskt oppdage at det ikke er tiggere eller prostituerte som gjør Oslo utrivelig.

Du vil derimot bli spurt fire ganger om du kjøper strøm hos Hafslund, utsatt for agressive analyser av din egen boligs manglende sikkerhet av alarmselgere fra Hafslund (!), bli forsøkt overtalt til å skaffe deg Norges beste kredittkort hos tre forskjellige leverandører og pålagt ansvaret for verdens elendighet av representanter for henholdsvis Plan, WWF, Care, Amnesty og Redd Barna. Når du endelig har ristet dem av deg, må du gå i kø fordi tre fjerdedeler av fortauet er sperret av en gigantisk reklameplakat der Oslo Kommune påstår at det er tagging som skjemmer bybildet.

Å gjøre det du ønsker i det offentlige rom er en helt sentral frihet i et demokrati. Så lenge du ikke innskrenker andres frihet, skal det være svært høy terskel for å forby noen på grunn av utseende, yrke, status, lukt eller hudfarge. I og for seg mener jeg at det bør være høy terskel for å forby gatesalg også. Men med å velge ut den ene typen irritasjonsmomenter markerer Høyre-Frp-byrådet tydelig hvilken sosial tilhørighet de selv har.

De gamle marxistene var flinke til å påpeke at de aller fleste politiske analyser trenger et klasseperspektiv. I denne saken er det helt tydelig. Jeg skulle likt å se det byrådet som forsøkte å forby selgerne - de ville blitt møtt av massiv motstand fra næringslivet og fordømmende konservative som påpekte hvilke liberale verdier landet er bygd på, og at denne typen næringslivsfiendtlig kommunistoppførsel hører hjemme i Albania eller Sovjet. Men når det er de fattigste det går ut over, mangler the establishment tydeligvis evnen til å tenke prinsipielt.